Monday, September 17, 2018

आजि विठ्ठल भेटला


आज बर्लिन च्या मराठी मंडळाच्या गणेशोत्सवात श्रीधर फडके यांच्या स्वर-मैफिलीस जाण्याचा योग आला. 

आमच्या सारख्या कलोपासकांना श्रीधरजींना भेटायला मिळणे हे म्हणजे एका साधकाला विठ्ठलाने दर्शन दिल्या प्रमाणे आहे. याच भावना व्यक्त करण्याचा छोटासा प्रयत्न:
नित्ये गुंजन करितो ज्याचे, तोचि सामोरी थाटला ।
याची देही याची डोळा , आजि विठ्ठल भेटला ।।
सरिता सिंधू ज्याचे कृपाळे, तोचि उगम पाहिला ।
योगी म्हणे क्षण भाग्याचा, कैसा अद्वया लाभला ।।

~ योगी...

Image courtesy : [1]