Sunday, April 16, 2006

यु ही चला चल गाडी

आज आई-बाबांच्या लग्नाला २५ वर्षे पूर्ण झाली.
ही कविता खास त्यासाठी


२५ वर्ष धावत आली... पण ही गाडी कधी थांबली नाही
इतकं running होऊन सुद्धा ; प्रेमाचं petrol संपलं नाही

start केली तेव्हा ; सगळंच इथलं नविन होतं
एकमेकांचा अंदाज घेत ; हळुहळुचं पुढचं पाऊल होतं

पण frequencies tune व्हायला ; फारसे दिवस लागले नाहीत
गोष्टी sync मध्ये कशा आल्या ; त्यांचे त्यांनाही कळले नाही

पुढे काही वर्षात ; गाडीला दोन छोटी चाकं आली
बोटाला धरुन त्यांची ; मग चाली चाली ची शिकवण झाली

तेव्हा कुठे मोठी होऊन ती ; आज स्वत:च्या गतीने फिरतायत
आणि मोठी चाकं त्यांच्याकडे ; अभिमानाने बघतायत

एवढं लांब धावताना... वाटेत होते हर तऱ्हेचे रस्ते
कधी होते express way ; तर कधी खड्डेच खड्डे

एखाद्या खड्यात कुठलं चाक अडखळचं जर कधी
तर दुसरं चाक होतचं की; त्याला हात देण्यासाठी

एकदा एका रस्त्यावर ; एक चाक puncture झालं
तेव्हा दुसऱ्या चाकानं ; गाडीला अलगद balance केलं

कधी एका चाकाची बारीक कुरकुर ऎकु यायची
संध्याकाळी समजूत घालून ; त्याची servicing व्हायची

सकाळी oiling म्हणून ; मग गजऱ्याची भेट द्यायची
तेव्हा मोगऱ्याची कळी... थेट गालावरच खुलायची

petrol reserve ला गेलं; की गाडी ‘ भांडण पेट्रोलियम ’ च्या पंपावर
नंतर “परत इथे यायचं नाही हं ” म्हणतं ; निघायची पुढच्या रस्त्यावर

पुढचा प्रवास पुन्हा नव्या जोमाने सुरु व्हायचा
डोंगर दऱ्या पार करत ; non-stop चालूच रहायचा

गाडीने आज ओलांडला ; milestone २५ वर्षांचा
“ यु ही चला चल गाडी ” हीच देतो शुभेच्छा

~ योगी ...

Tuesday, November 8, 2005

उरेल का... दिवाळी

Urel ka...Diwali

यंदाचीदिवाळी...
आली आणि गेली.
एक कविता याच दिवाळीवर

फटाका काय
उडत राहील
फक्त दारु संपेस तोवर

फराळ
काय
पोटात राहील
फक्त उद्या उजाडेस तोवर

कपडा काय
नवीन राहील
फक्त कॉलर मळेस तोवर

किल्ला काय
मांडला जाईल
फक्त मुले लहान तोवर

शुभेच्छा काय
वाचली जाईल
फक्त पत्र मिटेस तोवर

रांगोळी काय
देखणी राहील
फक्त फिसकटेस तोवर

पुजा काय
केली जाईल
फक्त तिथी पालटेस तोवर

ओवाळणी काय
टाकली जाईल
फक्त पैसा बोलतोय तोवर

दिवाळी काय
साजरी होईल
चार दिवस सरेस तोवर

मग ही चार दिवसांची राणी
अशी कितीशी पुरणारं ...
हे दिवस सरल्यावर
काहीच नाही का उरणारं ?

... ... ...

फटाका काय
उडत राहील
फक्त दारु संपेस तोवर
पण डोळ्यात साठवलेली आतषबाजी तर उरेल ना

फराळ
काय
पोटात राहील
फक्त उद्या उजाडेस तोवर
पण जिभेवर रेंगाळलेली ती चव तर उरेल ना

कपडा काय
नवीन राहील
फक्त कॉलर मळेस तोवर
पण त्या कॉलर मधली ताठ मान तर उरेल ना

किल्ला काय
मांडला जाईल
फक्त मुले लहान तोवर
पण इतिहासातुन मिळालेली प्रेरणा तर उरेल ना

शुभेच्छा काय
वाचली जाईल
फक्त पत्र मिटेस तोवर
पण त्यांच्यामागे जपलेली आपुलकी तर उरेल ना

रांगोळी काय
देखणी राहील
फक्त फिसकटेस तोवर
पण रेखाबद्ध जीवनातली रंगसंगती तर उरेल ना

पुजा काय
केली जाईल
फक्त तिथी पालटेस तोवर
पण पुजा केली त्याचं स्मरण तर उरेल ना

ओवाळणी काय
टाकली जाईल
फक्त पैसा बोलतोय तोवर
पण प्रेमानी बांधलेलं नाजुक नातं तर उरेल ना

दिवाळी काय
साजरी होईल
चार दिवस सरेस तोवर
पण चार दिवसांच्या कौतुकाची आठवण तर उरेल ना

मग ही चार दिवसांची राणी
अशी कितीशी पुरणारं ...
हे दिवस सरल्यावर
काहीच नाही का उरणारं ?

उरेल नक्की एक नियम...
काहीचं नसलं जरी सदैव उरणारं
तरी सगळं संपल्यावरसुद्धा
असतं खुप काही उरणारं

~ योगी...