Monday, September 17, 2018

आजि विठ्ठल भेटला


आज बर्लिन च्या मराठी मंडळाच्या गणेशोत्सवात श्रीधर फडके यांच्या स्वर-मैफिलीस जाण्याचा योग आला. 

आमच्या सारख्या कलोपासकांना श्रीधरजींना भेटायला मिळणे हे म्हणजे एका साधकाला विठ्ठलाने दर्शन दिल्या प्रमाणे आहे. याच भावना व्यक्त करण्याचा छोटासा प्रयत्न:
नित्ये गुंजन करितो ज्याचे, तोचि सामोरी थाटला ।
याची देही याची डोळा , आजि विठ्ठल भेटला ।।
सरिता सिंधू ज्याचे कृपाळे, तोचि उगम पाहिला ।
योगी म्हणे क्षण भाग्याचा, कैसा अद्वया लाभला ।।

~ योगी...

Image courtesy : [1]

Sunday, October 13, 2013

सीमोल्लंघन


विजयादशमीच्या निमित्ताने ...
---


जन्माला आलो तेव्हा तर निरागस होतो
मोठा कधी झालो कळलेच नाही

या प्रवासात एक साथी मिळाला
कायमच माझ्या बरोबर ... अगदी सावली सारखा

माझ्या आनंदात तोही नाचायचा
अन माझ्या दु:खात स्तब्ध व्हायचा

माझ्या निर्णयांना पाठिंबा द्यायचा
माझ्या चुकांना सावरुन घ्यायचा

माझ्या बरोबर तोही मोठा होत गेला
आजूबाजूच्या लोकांशी खेळू लागला

प्रत्येका बरोबर होती त्याची एक सावली
सावल्यांच्या खेळाची अशी गोष्ट रंगली

छान दिसतात या सावल्या ... जेव्हा एकत्र उभ्या असतात
पण खूप जवळ आल्या तर एकमेकांच्या आड येतात

मग आपआपल्या सीमारेषा शोधू लागतात 
सीमा समजल्या नाही तर गैरसमज होतात

समज - गैरसमज या चक्रात आपण कधी गुंतलो कळत नाही
सावल्यांच्या वादात माणसं कधी दूरावली समजत नाही

नंतर उरते ती एकाकी सावली... फक्त सीमारेषा दाखवणारी
अन आतलं सगळं काळ्या अंधारात ठेवणारी

याच अंधारात मग आपल्या चूका दडून बसतात
वाटतं माझं कधीच नाही चुकत... बाकीचेच चुकतात

सगळ्यात मोठी चूक इथेच होते
सावल्यांच्या जाळ्यात माणसांची फसगत होते

दूर रहायच ठरवलं तरी ही सावली पिच्छा सोडत नाही
शेवटी माझ्याएवढीच ती ... तिला आवरणं एवढं सोपं नाही

सावली मिटवण्यासाठी स्वतः दिवा बनायला हवं
'मी' म्हणजे ही सावली नाही हे जाणायला हवं

विजयादशमीच्या दिवशी करु या सावलीचे सीमोल्लंघन
स्वयंप्रकाशी होऊन करू अहंकाराचे दहन

~ योगी ...